Projekt logo wraz z przykładową identyfikacją. Obok podstawowych zostały zastosowane kolory dodatkowe, które służą do segmentacji poszczególnych usług firmy.